Economie

Economie Het toerisme vormt de pijler van Andorra’s kleine economie en vertegenwoordigt ruwweg 80% van het BBP. Jaarlijks wordt het land bezocht door naar schatting 9 miljoen toeristen, aangetrokken door de belastingvrije status van Andorra en door de vele recreatiemogelijkheden, zowel in de zomer als in de winter. Het relatieve voordeel van Andorra is deels verloren gegaan vanwege de openstelling van de Franse en de Spaanse economie, waardoor daar meer goederen tegen lagere prijzen te krijgen zijn.


Politiek

Politiek Andorra stond tot 1993 onder de gezamenlijke soevereiniteit van Frankrijk en de Spaanse bisschop van Seo de Urgel. Hun rol is sinds de nieuwe grondwet van 1993 nog louter formeel en ceremonieel. In 1993 maakte een nieuwe grondwet een einde aan 715 jaar feodale heerschappij. Defacto is de minister-president het staatshoofd geworden. In de nieuwe grondwet liggen verder scheiding der machten, mensenrechten, garantie voor vrije politieke deelname aan en de oprichting van partijen en vakbonden verankerd. Andorra trad in 1993 tot de Verenigde Naties toe. Er wordt vrijwel geen belasting geheven. Er bestaan sinds de jaren zeventig enkele politieke partijen, hoewel deze volgens de Andorrese wet tot 1993 feitelijk illegaal waren.